Материали 1-10 от 108

Алтернативни източници на горива 17 стр.

Алтернативни източници на горива

Научните доказателства са ясни: повърхностните температури на Земята се повишават със скорост, предвещаваща подчертаната промяна в глобалния климат. Предишните епохални климатични промени били породени от естествени причини – вариации...
silviQ
0 0
Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове 15 стр.

Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове

Представеният бизнес план е проект за създаване на малко предприятие за производство на сушени плодове в района на град Калифарево. Като основен продукт предприятието ще предлага сушени сини сливи....
loli
54 9
Анализ на дейността на транспортна фирма Бултранс 17 стр.

Анализ на дейността на транспортна фирма „Бултранс”

Финансови активи и паричните средства. Стандартните стойности са коефициент на бърза ликвидност – изразява възможността за погасяване на краткосрочните задължения при мобилизация на събираемите краткосрочни вземания...
admin
21 5
Анализ на потребителското поведение 23 стр.

Анализ на потребителското поведение

Анализът на потребностите и поведението на потребителите и тяхната динамика са ключова входяща информация за маркетинга на фирмата. Знанията за потребителското поведение са основа за разработване...
nezabravima
2 1