Материали 1-10 от 1

Доброволно пенсионно осигуряване 5 стр.

Доброволно пенсионно осигуряване

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е дейност по: набирането на осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни доброволни пенсии...
dannyboy
3 0