Материали 1-10 от 11

Организационни структури на управление на инфраструктурните предприятия 14 стр.

Организационни структури на управление на инфраструктурните предприятия

1. Определение на понятието железопътна инфраструктура съгласно закона за железопътния транспорт 2. Управление на железопътната инфраструктура 3. Управление на железопътната инфраструктура в България
emoto_92
0 0
Пазар и пазарен механизъм Възникване икономическа характеристика и класифкация на пазарите Обхват елементи и функции на пазара Пазарен механизъм Пазарен потенциал пазарна конюнктура Пазар и търговия 5 стр.

Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен механизъм, Пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Пазар и търговия.

Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен механизъм, Пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Пазар и търговия....
nezabravima
5 0
Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове 15 стр.

Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове

Представеният бизнес план е проект за създаване на малко предприятие за производство на сушени плодове в района на град Калифарево. Като основен продукт предприятието ще предлага сушени сини сливи....
loli
54 9
Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт 13 стр.

Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт

Пътническите превози, са една от основните дейности в автомобилния и железопътния транспорт и имат голямо стопанско, социално и културно значение. Добре организирания крайградски пътнически транспорт осигурява нормална работа на многобройните...
mOn
5 0
Предмет на икономическата теория 7 стр.

Предмет на икономическата теория

Същността на общата икономика засяга човека – обществото. Икономиката засяга ежедневието ни, потребителите. Поради тази причина основните понятия на икономиката трябва да са достъпни за обикновения човек...
admin
6 2