Материали 1-10 от 11

Представяне на двуични функции чрез таблица за истинност Аналитично представяне чрез СДНФ и СКНФ Методи за минимизация 3 стр.

Представяне на двуични функции чрез таблица за истинност. Аналитично представяне чрез СДНФ и СКНФ. Методи за минимизация.

Табличното представяне на логическите функции се извършва чрез таблца на истинност. При нея за всеки набор от стойности на аргументите се задава стойност на функцията...
the_magicer
0 3
Политология 92 стр.

Политология

Лекции по политология за курс първи във ВТУ "Тодор Каблешков". Подробно развити лекции, които биха били добро допълнение, към предлагания кърс по Политология във висшето учено заведения. Лекциите са напълно актуални и съобразени с учебния процес
nerven
10 0
Пищови по финанси 19 стр.

Пищови по финанси

Възникване, еволюция и същност но финансите- финансовата наука е била част от политическата икономия. В първата половина на 19в тя се отделя и изочава само финансовите отношениял основоположниците на тази наука са Адам Смит и Д. Рикардо...
dannyboy
0 0
Екология 26 стр.

Екология

Замърсяване на ос – постъпването на твърди, течни и газообразни вещества или биологични агенти или някакъв вид енергия в количества превишаващи тези на естествения кръговрат на веществата...
messi
1 0
Компоненти на ГАПС Компоновка на ГАПС 2 стр.

Компоненти на ГАПС. Компоновка на ГАПС.

Основните компоненти на ГАПС са: машините; инструментите; автоматизираните инструменти; роботите; транспортните средства, автоматичните складове; автоматичния контрол и управлението на транспорта...
nezabravima
5 0
Основни логически елементи означение и представяне чрез ИС Принцип на дуалност Приоритет на логическите операции 3 стр.

Основни логически елементи – означение и представяне чрез ИС. Принцип на дуалност. Приоритет на логическите операции

Основни логически елементи – означение и представяне чрез ИС. Принцип на дуалност. Приоритет на логическите операции....
loli
27 0
Оптоелектроника и оптични комуникации 42 стр.

Оптоелектроника и оптични комуникации

Оптични кабели -конструкцията му включва едно или повече оптични влакна защитени с общи кабелни обвивки. Оптичните влакна са направени от свръх прозрачно стъкло и пренасят информационните сигнали чрез светлина...
emoto_92
41 2