Материали 1-10 от 10

Дистрибуция и физическо разпределение на стоките 9 стр.

Дистрибуция и физическо разпределение на стоките

От особена важност за мениджмънта на фирмата са каналите, по които тя получава необходимите й материални ресурси (снабдителните канали) и каналите, чрез които реализира продукцията си...
lubega
6 0
Международен маркетинг 12 стр.

Международен маркетинг

Международният маркетинг се състои от откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по – добре от конкурентите (вътрешни и международни) и координация на меркетинговите дейности в рамките на ограниченията на глобалната среда...
emoto_92
3 1
Анализ на потребителското поведение 23 стр.

Анализ на потребителското поведение

Анализът на потребностите и поведението на потребителите и тяхната динамика са ключова входяща информация за маркетинга на фирмата. Знанията за потребителското поведение са основа за разработване...
nezabravima
2 1
Основни понятия на маркетинга Продукт размяна и транзакция Маркетингова структура 13 стр.

Основни понятия на маркетинга. Продукт, размяна и транзакция. Маркетингова структура

Съвременният маркетинг е философия на управление на фирмата, според която дейността трябва да е съобразена с пазара. В центъра на всички дейности се поставя клиента с неговите желания и изисквания...
ivan40
4 1
Маркетинг на услугите 14 стр.

Маркетинг на услугите

Браншовете на услугите са доста разнообразни. Държавният сектор с неговите съдилища, служби по заетостта, болници, кредитни агенции, военни служби, полицейски и противопожарни управления, пощи, регулаторни агенции и училища попада в сферата на услугите...
mOn
2 0