Материали 1-10 от 22

Складови процеси и системи 31 стр.

Складови процеси и системи

В съвременната икономика складовете изпълняват важни логистични функции. Процесът на общественото производство е свързан с преместване (транспорт) на предметите на труда между работните места и производствените участъци...
ivan40
6 2
Хотелиерството като основна дейност в туризма 47 стр.

Хотелиерството като основна дейност в туризма

Хотелиерството може да бъде разглеждано като стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и с подслоняването за сравнително кратко време в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители..
gecata_maina
2 0
Алтернативни източници на горива 17 стр.

Алтернативни източници на горива

Научните доказателства са ясни: повърхностните температури на Земята се повишават със скорост, предвещаваща подчертаната промяна в глобалния климат. Предишните епохални климатични промени били породени от естествени причини – вариации...
silviQ
0 0
Международен маркетинг 12 стр.

Международен маркетинг

Международният маркетинг се състои от откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по – добре от конкурентите (вътрешни и международни) и координация на меркетинговите дейности в рамките на ограниченията на глобалната среда...
emoto_92
3 1