Материали 1-10 от 108

Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове 15 стр.

Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове

Представеният бизнес план е проект за създаване на малко предприятие за производство на сушени плодове в района на град Калифарево. Като основен продукт предприятието ще предлага сушени сини сливи....
loli
54 9
Определяне земното ускорение с обръщаемо махало 4 стр.

Определяне земното ускорение с обръщаемо махало

Определяне земното ускорение с обръщаемо махало. Всяко твърдо тяло, което може да извършва люлеене около неподвижна точка или ос, под действието на силата на тежеста или на някаква еластична сила е прието във физиката да се нарича – махало.
manja
101 6
Анализ на дейността на транспортна фирма Бултранс 17 стр.

Анализ на дейността на транспортна фирма „Бултранс”

Финансови активи и паричните средства. Стандартните стойности са коефициент на бърза ликвидност – изразява възможността за погасяване на краткосрочните задължения при мобилизация на събираемите краткосрочни вземания...
admin
21 5