Материали 1-10 от 2

Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството 24 стр.

Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа .Видове разходи и разходни норми. Ценообразуване на ресурсите .Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството
aronn
2 0