Материали 51-60 от 108

Основни понятия на маркетинга Продукт размяна и транзакция Маркетингова структура 13 стр.

Основни понятия на маркетинга. Продукт, размяна и транзакция. Маркетингова структура

Съвременният маркетинг е философия на управление на фирмата, според която дейността трябва да е съобразена с пазара. В центъра на всички дейности се поставя клиента с неговите желания и изисквания...
ivan40
4 1
Теоретична механика 1 част 1 стр.

Теоретична механика 1 част

Същността на общата икономика засяга човека – обществото. Икономиката засяга ежедневието ни, потребителите. Поради тази причина основните понятия на икономиката трябва да са достъпни за обикновения човек....
admin
23 1
Ценност и смисъл на живота Нравствено осмисляне на смъртта Нравствена оценка на евтаназията 6 стр.

Ценност и смисъл на живота. Нравствено осмисляне на смъртта. Нравствена оценка на евтаназията

Ценността и смисъла на живота принадлежат към моралните понятия и етическите категории. Тези две понятия хем се различават, хем не могат едно без друго...
ivan40
12 1
Европейска транспортна система и някои проблеми в развитието на железопътния транспорт 14 стр.

Европейска транспортна система и някои проблеми в развитието на железопътния транспорт

Европейската транспортна система включва всички съвременни видове транспорт – железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен и тръбопроводен. Мястото на всеки вид транспорт в системата се определя от неговите конкурентни качества...
messi
4 0