Материали 71-80 от 108

Оптоелектроника и оптични комуникации 42 стр.

Оптоелектроника и оптични комуникации

Оптични кабели -конструкцията му включва едно или повече оптични влакна защитени с общи кабелни обвивки. Оптичните влакна са направени от свръх прозрачно стъкло и пренасят информационните сигнали чрез светлина...
emoto_92
41 2
Слънчево-вятърна улична лампа 59 стр.

Слънчево-вятърна улична лампа

Слънчевата батерия, наричана също слънчева клетка, слънчев елемент, фотоклетка, фотоелемент, фотоелектричен преобразувател, е полупроводниково устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. Тя изпълнява две функции...
silviQ
4 1
Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv 50 hz 11 стр.

Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv, 50 hz

В доклада са разгледани различни схемни решения на тягови преобразователи използвани в електрическите транспортни средства на БДЖ и е направен анализ на основните енергетични параметри. Въз основа на получените резултати са дадени конкретни...
loli
11 1
Информационно осигуряване на логистичните процеси 7 стр.

Информационно осигуряване на логистичните процеси

Информационните потоци в логистиката осигуряват мениджмънта със знания за нови пазари, промени в дизайна на опаковката, за увеличаване или намаляване на складовата наличност, за създаване на изгодни нива на обслужване на...
nerven
22 0
Европейска транспортна система и някои проблеми в развитието на железопътния транспорт 14 стр.

Европейска транспортна система и някои проблеми в развитието на железопътния транспорт

Европейската транспортна система включва всички съвременни видове транспорт – железопътен, автомобилен, морски, речен, въздушен и тръбопроводен. Мястото на всеки вид транспорт в системата се определя от неговите конкурентни качества...
messi
4 0
Ценност и смисъл на живота Нравствено осмисляне на смъртта Нравствена оценка на евтаназията 6 стр.

Ценност и смисъл на живота. Нравствено осмисляне на смъртта. Нравствена оценка на евтаназията

Ценността и смисъла на живота принадлежат към моралните понятия и етическите категории. Тези две понятия хем се различават, хем не могат едно без друго...
ivan40
12 1
Основни понятия на маркетинга Продукт размяна и транзакция Маркетингова структура 13 стр.

Основни понятия на маркетинга. Продукт, размяна и транзакция. Маркетингова структура

Съвременният маркетинг е философия на управление на фирмата, според която дейността трябва да е съобразена с пазара. В центъра на всички дейности се поставя клиента с неговите желания и изисквания...
ivan40
4 1