Материали 51-60 от 97

Държавна власт и държавна администрация 24 стр.

Държавна власт и държавна администрация

В ПС се създават стоки и услуги за обществено ползване, производството на които се финансира със средства, които са набрани чрез данъци, такси и други постъпления, уредени със закон...
lubega
10 2
Анализ на съдебната практика свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт 15 стр.

Анализ на съдебната практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт

Административният акт е юридически акт, властническо волеизявление на държавен орган на управление или друг овластен да действа като такъв. Издаден е въз основа и в изпълнение на закона...
silviQ
16 4
Административно и териториално устройство 42 стр.

Административно и териториално устройство

Териториалното и селищно устройство е дейност на определени от законите на страната правни, икономически и социални субекти, чиято дейност цели за създаване на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението...
silviQ
9 0