Материали 71-80 от 96

Държавният служител като институция 27 стр.

Държавният служител като институция

Административната дейност всеки ден посреща задачи и искания, на които трябва да отговори и по възможност да удовлетвори. административните органи имат трайни, стабилно установени правомощия, чрез реализирането на които те осъществяват предназначението...
cblock
4 0
Административен процес 24 стр.

Административен процес

Понятие за административен процес – в административното право е съществувал и алгоритъм от действия на административните органи, които те трябва да извършат когато издават административни актове или извършват действия ...
cblock
8 2
Подобряване на административното обслужване в България 73 стр.

Подобряване на административното обслужване в България

Българската административна система до 1989 г. е изграждана в условията на централизирана държава, като централизмът е бил осигуряван чрез субординация на отделните административни звена.
nezabravima
15 0
Административна принуда 7 стр.

Административна принуда

Принудата е средство за оказване на влияние върху волята на адресатите, метод за външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието им. Чрез акта на принуждаване се изключва възможността за избор между отделни проявления...
ndoe
6 0
Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права 10 стр.

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948 организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд...
ndoe
7 0