Материали 1-10 от 6

Принудителни администртивни мерки 6 стр.

Принудителни администртивни мерки

Характеристика на административната принуда. Административната принуда е вид държавна принуда, която се използва в определени от правото случаи като крайно средство за осъществяването на различни правоотнощения...
aronn
0 0
Административна принуда - понятие и видове 6 стр.

Административна принуда - понятие и видове

Убеждението е съвкупност (комплекс) от възпитателни, разяснителни и поощрителни средства за въздействие върху съзнанието и поведението на членовете на обществото с цел да се повиши съзнателността им и да се създаде у тях вътрешна потребност от общественоп
bonifacho
1 0
Реферат по административно право 16 стр.

Реферат по административно право

Реферат на тема "Производства по издаване на нормативни, общи и индивидуални административни актове", изготвена през 2013 год. втори семестър по специалност Регионално развитие - магистърска програма...
nerven
16 2