Материали 31-40 от 96

оспорване на административните актове 16 стр.

оспорване на административните актове

Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на държавното управление. То обхваща дейността на органите на изпълнителната власт - администрацията.
selin
15 0
Реферат по административно право 16 стр.

Реферат по административно право

Реферат на тема "Производства по издаване на нормативни, общи и индивидуални административни актове", изготвена през 2013 год. втори семестър по специалност Регионално развитие - магистърска програма...
nerven
16 2
Оспорване на наказателни постановления Касационно производство 15 стр.

Оспорване на наказателни постановления. Касационно производство

Първо производство или първа фаза в този административен процес е издаването на индивидуални административни актове. чл. 21 от апк показва легалното определение за индивидуален административен акт. То включва изрично волеизявление, изразено чрез...
nezabravima
19 0