Материали 21-30 от 96

Принудителни администртивни мерки 6 стр.

Принудителни администртивни мерки

Характеристика на административната принуда. Административната принуда е вид държавна принуда, която се използва в определени от правото случаи като крайно средство за осъществяването на различни правоотнощения...
aronn
0 0
Субекти на административното право 8 стр.

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, вкл.държавни органи, с които са свързани пораждането, изменянето или преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление....
gecata_maina
0 0
Административна принуда - понятие и видове 6 стр.

Административна принуда - понятие и видове

Убеждението е съвкупност (комплекс) от възпитателни, разяснителни и поощрителни средства за въздействие върху съзнанието и поведението на членовете на обществото с цел да се повиши съзнателността им и да се създаде у тях вътрешна потребност от общественоп
bonifacho
1 0