Материали 61-70 от 96

Недействителни административни актове 12 стр.

Недействителни административни актове

Недействителност на административните актове; случаи на недействителност на актовете на администрацията; видове недействителни административни актове; нищожни и унищожаеми административни актове...
nerven
1 0
Административен процес 41 стр.

Административен процес

Административният процес (АП) представлява реализиране на материалното право. АП представлява регламентиране на действия, начини на действия, производства, процедури, начин и ред на действие на държавата...
ndoe
7 1
Лекции по административно право 78 стр.

Лекции по административно право

Терминът администрация има двояк смисъл. От една страна се разбира като дейност, функция - т. е. това е неговият функционален смисъл. От друга страна се разбира в организационен, субектен смисъл...
cblock
1 0
Недействителност на административните актове 8 стр.

Недействителност на административните актове

За да породят желаните правни последици административните актове следва да отговарят на определени условия, формулирани в административно процесуалния кодекс (АПК)...
emoto_92
8 2