Материали 1-10 от 96

Лекции по административно право 78 стр.

Лекции по административно право

Терминът администрация има двояк смисъл. От една страна се разбира като дейност, функция - т. е. това е неговият функционален смисъл. От друга страна се разбира в организационен, субектен смисъл...
cblock
1 0
Подобряване на административното обслужване в България 73 стр.

Подобряване на административното обслужване в България

Българската административна система до 1989 г. е изграждана в условията на централизирана държава, като централизмът е бил осигуряван чрез субординация на отделните административни звена.
nezabravima
15 0