Материали 11-20 от 96

Субекти на административното право 8 стр.

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, вкл.държавни органи, с които са свързани пораждането, изменянето или преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление....
messi
0 2
Административен договор ли е споразумението по чл 20 от административно-процесуалния кодекс 11 стр.

Административен договор ли е споразумението по чл. 20 от административно-процесуалния кодекс?

Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор са все още нови понятия за българското административно право. Изясняването на тяхната същност не е напълно разкрита и продължава да бъде предизвикателство за българската административноправна...
silviQ
0 0
Арбитраж в административното правораздаване 14 стр.

Арбитраж в административното правораздаване

Целта на концепцията е да обоснове необходимостта от въвеждането на арбитраж в административното правораздаване и да предложи възможните практически стъпки за изготвяне на регламентацията му в правната уредба на Република България...
the_magicer
0 0
Административно право и административен процес 13 стр.

Административно право и административен процес

Лицето С.М. работи като служителка в общинската администрация. Тя участвала редовно и като вещо лице в съда, извършвала съдебни експертизи,за което получавала и съответно възнаграждение...
lubega
0 0