Материали 121-130 от 1117

ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 18 стр. очаква одобрение

ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Появата на Япония на световната сцена е „силно драматично” – отначало затънтена и непозната земя с блатисти поля, която тъне във феодален деспотизъм.............
messi
2 0
ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ РЕСУРС ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 31 стр.

ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ – РЕСУРС ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Нарасналата загриженост хората към запазване на културната наследственост поражда един нов тип туризъм – а именно културният туризъм.
messi
3 0
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ СЛОВЕНИЯ 17 стр.

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ СЛОВЕНИЯ

Страната на гайдите и карето заема една трета от територията на Великобритания - 79 000 кв.км. За сметка на това обаче има много ниска гъстота на населението, което наброява 5.1 милиона или 9% от общото британско население.
messi
2 0
ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 123 стр.

ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

България и Япония са туристически страни. Въпреки това туристическият обмен между тях е малък и все още недобре изследван.
messi
6 0
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ НЕСЕБЪР И ТЕНЕРИФИ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА 17 стр.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ НЕСЕБЪР И ТЕНЕРИФИ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА

От гледна точка на продукта (туристически) марката се смята за най-важната характеристика на бранд идентичността, въпреки риска от капана на фиксирането.
messi
6 0
ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ 88 стр.

ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА ЯПОНСКИТЕ ТУРИСТИ ПРИ ИЗБОР И ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Голяма част от литературата за Япония притежава енциклопедичен характер и поради огромната информация е трудно да се доловят общите тенденции в развитието на японския народ.....
messi
2 0