Материали 71-80 от 136

Повишаване на производителността на труда във фирма 6 стр.

Повишаване на производителността на труда във фирма

Производителността на труда е един от най-важните показатели, характеризиращи ефективността от използването на човешкия труд при осъществяване на производствено-стопанската дейност на предприятието...
the_magicer
0 0
Анализ и оценка на риска на работещите във фирма 6 стр.

Анализ и оценка на риска на работещите във фирма

"Х" ООД е фирма, със седалище, адрес на регистрация и дейност в гр. Русе. Дружеството е учредено изцяло с частни капитали и е изцяло частна собственост. Основният капитал на фирмата е в размер на 5000 лева, разпределен по равно между два
ndoe
0 1
Формиране и реализиране на управленска политика във фирма 10 стр.

Формиране и реализиране на управленска политика във фирма

Фирмата е регистрирана на 20.11.2006г. с основен предмет на дейност търговия с козметични продукти. Дружеството концентрира усилията си към клиенти, употребяващи козметични продукти и продукти за коса...
nerven
0 0