Материали 1-10 от 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНАТА И ФИРМЕНА КУЛТУРА 23 стр.

СОЦИОЛОГИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНАТА И ФИРМЕНА КУЛТУРА

Понятието фирмена култура се появява 80-те години на ХХ век в развитите индустриални страни и се разглежда като основна предпоставка за ефективно управление на фирмата.
messi
1 0
5 стр.

За да може една фирма да отреагира навреме на реалните промени в икономическите среди и ситуации, тя трябва задължително да следи и анализира съответния пазар и да изготвя и прилага своя стратегия...
ivan40
11 0
Фитмени символи на фирма 9 стр.

Фитмени символи на фирма

Име на стопанската организация Компанията собственик която, притежава марката "Adidas" е "Adidas Group" . Името идва от първите три букви на името и фамилията на нейния създател - Адолф Даслер . За България дистрибуторите,предст
ivan40
6 0