Материали 1-10 от 136

Структурни проблеми на анализа 4 стр.

Структурни проблеми на анализа

Рядко се срещат изследвания, които оказват възможностите за структуриране на основните му раздели. Елементите от понятийния апарат на анализа имат широко и разнообразно приложение. Оправдано е да се приеме такъв подход, при който се прилагат...
dannyboy
70 8
Фирмена култура на Пикадили ЕАД 28 стр.

Фирмена култура на "Пикадили" ЕАД

Мисията на на Пикадили ЕАД е да бъде лидер сред супермаркетите в България. Мотото на Пикадили е „Зареди с настроение”. Специфичната атмосфера и високото ниво на обслужване е гарант за удоволствието от пазаруването в супермаркетите Пикадили...
admin
76 4
Фирмена конкурентоспособност сравнение на фирмите Комфорт партнерс пласт ООД Дивес пласт ООД и Алутехникс ООД 16 стр.

Фирмена конкурентоспособност (сравнение на фирмите „Комфорт партнерс пласт” ООД, “Дивес пласт” ООД и „Алутехникс” ООД)

Повече от четири години компанията присъства стабилно на строителния пазар. За този период фирмата изгражда дограмата на десетки сгради – хотели, ресторанти, административни, промишлени и жилищни сгради; участва в реконструкции, основни ремонти....
admin
57 4
Анализ и усъвършенстване дейността на фирма Калиакра АД 100 стр.

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма "Калиакра" АД

Дипломната работа е за хотелски комплекс "Калиакра", който се намира в Албена. Теоретико-методическа част и практическа част, където са направени предложения за усъвършенстване...
lubega
38 4
Анализ на работата по качеството във фирма ОРГАХИМ АД 23 стр.

Анализ на работата по качеството във фирма “ОРГАХИМ” АД

Качеството на дадена продукция се определя от клиента или крайния потребител и се базира на оценката на клиентския опит с продукта или услугата. То се определя и от степента, до която продуктът или услугата служи успешно...
admin
65 3
Етапи и функции на субектите при сделки с недвижими имоти 18 стр.

Етапи и функции на субектите при сделки с недвижими имоти

Пазарът е мястото, където се срещат купувачът и продавачът (субекти), за да задоволят потребностите си от различни видове стоки и услуги. На пазара на недвижими имоти стоката е недвижимият имот...
admin
32 3
Анализ на ликвидност и рентабилност 17 стр.

Анализ на ликвидност и рентабилност

Финансово - счетоводният анализ, има за цел да удовлетвори основните изисквания на потребителите на счетоводна информация, която разкрива финансовото и имуществено състояние както за крупните, така и за малките предприятия, различаващи....
admin
13 3