Материали 1-10 от 136

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма Калиакра АД 100 стр.

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма "Калиакра" АД

Дипломната работа е за хотелски комплекс "Калиакра", който се намира в Албена. Теоретико-методическа част и практическа част, където са направени предложения за усъвършенстване...
lubega
38 4
Финансово управление на фирма 90 стр.

Финансово управление на фирма

Целта на бакалавърската теза е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели...
daniche90
0 0
Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма 88 стр.

Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма

Основната цел на разработката е да разкрие важността на комуникационната политика на фирмата, както и чрез практически анализ да се оцени нейната ефективност, като средство, влияещо върху поведението на потребителите...
daniche90
0 0
Управление на маркетинговата дейност на фирма в България 80 стр.

Управление на маркетинговата дейност на фирма в България

Стратегическият маркетинг има изключително значение за бъдещето на бизнеса, защото позволява да се открият потенциалните възможности и евентуалните заплахи за неговото развитие...
aronn
0 0
Същност и основни концепции на лидерството 78 стр.

Същност и основни концепции на лидерството

Целта на дипломната работа и на теоретико.практическия анализ е да се анализира лидерските стилове в организациите (и на база практически пример) като критерии за постигане на фирмена ефективност и конкурентноспособност....
gecata_maina
0 1
Анализ на системата за управление на фирма и на нейната външна среда 77 стр.

Анализ на системата за управление на фирма и на нейната външна среда

От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите да се изгради конкурентноспособен...
daniche90
0 0