Материали 1-10 от 20

Анализ на доходите на юридически лица Анализ на фирма quotХquot 63 стр.

Анализ на доходите на юридически лица. Анализ на фирма "Х"

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури...
dannyboy
0 0
Маркетинговата дейност на фирма 60 стр.

Маркетинговата дейност на фирма

Обект на настоящата дипломна работа е маркетинговата дейност на фирмата STADA-Pharma International и нейното място на българския и международния фармацевтичен пазар. Основна цел: да се направят изследвания в маркетинговата стратегия и тактика...
dannyboy
0 0
Финансов анализ на фирма 74 стр.

Финансов анализ на фирма

Управлението на стопанските субекти (физически и юридически) обхваща широк кръг от функции, чрез които се реализира същността на съвременния мениджмънт, за осъществяването на управленските функции особено значение има анализът на финансовото и...
daniche90
0 0
Анализ на рентабилността на фирмата 65 стр.

Анализ на рентабилността на фирмата

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитаме да определем и анализираме основни финансови показатели – печалбата и рентабилността от различни аспекти свързани с приходите, разход
dannyboy
0 0
Анализ на паричните потоци на фирма 75 стр.

Анализ на паричните потоци на фирма

Анализът на паричните финансови потоци и ликвидността се извършват чрез множество показатели и компоненти, което от своя страна позволява по-детайлното разглеждане и анализиране дейността на предприятието и нейните текущи потребности...
messi
0 0
Същност и основни концепции на лидерството 78 стр.

Същност и основни концепции на лидерството

Целта на дипломната работа и на теоретико.практическия анализ е да се анализира лидерските стилове в организациите (и на база практически пример) като критерии за постигане на фирмена ефективност и конкурентноспособност....
gecata_maina
0 1
Финансово управление на фирма 90 стр.

Финансово управление на фирма

Целта на бакалавърската теза е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели...
daniche90
0 0
Анализ на паричния поток и ликвидността във фирма 71 стр.

Анализ на паричния поток и ликвидността във фирма

Водеща роля придобиват методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността...
rusev02
0 0
Анализ на системата за управление на фирма и на нейната външна среда 77 стр.

Анализ на системата за управление на фирма и на нейната външна среда

От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите да се изгради конкурентноспособен...
daniche90
0 0