Материали 51-60 от 136

Какво разбирате под фирма 10 стр.

Какво разбирате под фирма?

Основният смисъл на понятието фирма е, че това е производствена система или организация, която трансформира входните ресурси в продукти и услуги. Но освен като производствена система фирмата може да се разглежда като съвкупност от ресурси...
silviQ
0 0
Анализ на фирмените политики на фирма 15 стр.

Анализ на фирмените политики на фирма

Основните тенденции и принципи в практиката на фирмените политики в нашата страна при всички случаи следва да бъдат насочени и основани на пазарните и икономическите позиции като...
lubega
0 0
Анализ и усъвършенстването на маркетингова дейност във фирма 8 стр.

Анализ и усъвършенстването на маркетингова дейност във фирма

Фирмата произвежда обзавеждане за кухни, холове, спални, дневни, детски стаи, антрета, заведения, офиси, градинско обзавеждане – барбекю, беседки, декоративни огради, дървени маси...
ndoe
0 0
Казус за акционерно дружество 7 стр.

Казус за акционерно дружество

Напълно възможно е придобиването на поточната линия от страна на акционерното дружество да се извърши без заплащането на нейната стойност. Разбира се това може да стане по няколко начина. Някои от тях са...
daniche90
0 0
Икономически влияния на туризма в община Смолян 11 стр.

Икономически влияния на туризма в община Смолян

Съвременният туризъм е изключително динамично развиващ се отрасъл. Той е на трето място във външнотърговските операции в световен мащаб, след търговията с нефт и автомобили...
lubega
0 0
Същност и основни концепции на лидерството 78 стр.

Същност и основни концепции на лидерството

Целта на дипломната работа и на теоретико.практическия анализ е да се анализира лидерските стилове в организациите (и на база практически пример) като критерии за постигане на фирмена ефективност и конкурентноспособност....
gecata_maina
0 1
Финансово управление на фирма 90 стр.

Финансово управление на фирма

Целта на бакалавърската теза е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели...
daniche90
0 0