Материали 101-110 от 136

Анализ на фирма 18 стр.

Анализ на фирма

Финансовото състояние на дадена фирма е интегрален израз на неговото фукциониране. Финансовото състояние се характеризира с възможностите на предприятието да създава пари и парични еквиваленти, с които то да посреща навреме финансовите си задължения...
loli
8 0