Материали 111-120 от 136

Фирмена култура и стратегия на организацията 21 стр.

Фирмена култура и стратегия на организацията

Стратегическото управление е дейност, насочена към достигане на основните цели и задачи на организацията, определени на основата на предвиждане на възможните изменения в обкръжаващата среда и организационния потенциал, по пътя на координация и...
emoto_92
8 1
Анализ на системата за фирмена сигурност във фирма 7 стр.

Анализ на системата за фирмена сигурност във фирма

Информацията е един от най-важните активи на една организация. Широкото прилагане на информационни технологии във всички сфери на бизнеса обуславя наличието на множество технологични рискове по отношение на информационната сигурност...
loli
10 1
Бизнес план на фирма за изработка продажба и поправка на автомобили 9 стр.

Бизнес план на фирма за изработка, продажба и поправка на автомобили

Представения по-долу бизнес е за предприятието "Ауто" ООД, което се занимва с изработката, продажбата и поправката на автомобили. Този вид бизнес е изключително доходоносен, защото хората започват да използват автомобилите си за почти всяка дейн
gecata_maina
8 1
Отчитане и анализ на примера на предприятие Крис Транс ООД 74 стр.

Отчитане и анализ на примера на предприятие "Крис Транс ООД "

Финансовият резултат е обект на счетоводството. Възниква в следствие от дейността на предприятието и служи за определяне на ефективността му. Най- общо, под финансов резултат се разбира разликата между реализираните през периода...
cblock
3 0
Анализ и усъвършенстване дейността на фирма Калиакра АД 100 стр.

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма "Калиакра" АД

Дипломната работа е за хотелски комплекс "Калиакра", който се намира в Албена. Теоретико-методическа част и практическа част, където са направени предложения за усъвършенстване...
lubega
38 4