Материали 121-130 от 137

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма Калиакра АД 100 стр.

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма "Калиакра" АД

Дипломната работа е за хотелски комплекс "Калиакра", който се намира в Албена. Теоретико-методическа част и практическа част, където са направени предложения за усъвършенстване...
lubega
38 4
Структурни проблеми на анализа 4 стр.

Структурни проблеми на анализа

Рядко се срещат изследвания, които оказват възможностите за структуриране на основните му раздели. Елементите от понятийния апарат на анализа имат широко и разнообразно приложение. Оправдано е да се приеме такъв подход, при който се прилагат...
dannyboy
70 8
5 стр.

За да може една фирма да отреагира навреме на реалните промени в икономическите среди и ситуации, тя трябва задължително да следи и анализира съответния пазар и да изготвя и прилага своя стратегия...
ivan40
11 0
Фитмени символи на фирма 9 стр.

Фитмени символи на фирма

Име на стопанската организация Компанията собственик която, притежава марката "Adidas" е "Adidas Group" . Името идва от първите три букви на името и фамилията на нейния създател - Адолф Даслер . За България дистрибуторите,предст
ivan40
6 0
Фирмена конкурентоспособност сравнение на фирмите Комфорт партнерс пласт ООД Дивес пласт ООД и Алутехникс ООД 16 стр.

Фирмена конкурентоспособност (сравнение на фирмите „Комфорт партнерс пласт” ООД, “Дивес пласт” ООД и „Алутехникс” ООД)

Повече от четири години компанията присъства стабилно на строителния пазар. За този период фирмата изгражда дограмата на десетки сгради – хотели, ресторанти, административни, промишлени и жилищни сгради; участва в реконструкции, основни ремонти....
admin
57 4
Общи сведения за бизнес организацията 30 стр.

Общи сведения за бизнес организацията

Сегментирането на пазара представлява разбивка на отделни групи купувачи, за всяка от които могат да се изискват отделни стоки и/ или маркетингови комплекси. Има 3 подхода на пазара – масов маркетинг, продуктово диференциран маркетинг....
admin
11 1
Използване на таблично графичен метод на агрегатното планиране във фирма 19 стр.

Използване на таблично – графичен метод на агрегатното планиране във фирма

Обемното планиране има за цел формирането на годишната производствена програма /ГПП/ на предприятието и разпределението й по тримесечия и месеци на основата на обемни....
admin
12 2
Анализ на ликвидност и рентабилност 17 стр.

Анализ на ликвидност и рентабилност

Финансово - счетоводният анализ, има за цел да удовлетвори основните изисквания на потребителите на счетоводна информация, която разкрива финансовото и имуществено състояние както за крупните, така и за малките предприятия, различаващи....
admin
13 3
Етапи и функции на субектите при сделки с недвижими имоти 18 стр.

Етапи и функции на субектите при сделки с недвижими имоти

Пазарът е мястото, където се срещат купувачът и продавачът (субекти), за да задоволят потребностите си от различни видове стоки и услуги. На пазара на недвижими имоти стоката е недвижимият имот...
admin
32 3