Материали 11-20 от 136

Формиране и реализиране на управленска политика във фирма 10 стр.

Формиране и реализиране на управленска политика във фирма

Фирмата е регистрирана на 20.11.2006г. с основен предмет на дейност търговия с козметични продукти. Дружеството концентрира усилията си към клиенти, употребяващи козметични продукти и продукти за коса...
cblock
0 0
Повишаване на производителността на труда във фирма 6 стр.

Повишаване на производителността на труда във фирма

Производителността на труда е един от най-важните показатели, характеризиращи ефективността от използването на човешкия труд при осъществяване на производствено-стопанската дейност на предприятието...
gecata_maina
0 0
Анализ и оценка на риска на работещите във фирма 6 стр.

Анализ и оценка на риска на работещите във фирма

"Х" ООД е фирма, със седалище, адрес на регистрация и дейност в гр. Русе. Дружеството е учредено изцяло с частни капитали и е изцяло частна собственост. Основният капитал на фирмата е в размер на 5000 лева, разпределен по равно между два
silviQ
0 0
Организационна диагностика и култура на фирмата 15 стр.

Организационна диагностика и култура на фирмата

“Синко” ООД е регистрирана на 29.06.1993 година в град Шумен. Тя е изцяло частна компания, започнала своята дейност през 1993 като новостартираща фирма – рожба на зараждащия се частен сектор в България. Създадена е от четирима съдружници
daniche90
0 0
Анализ на доходите на юридически лица Анализ на фирма quotХquot 63 стр.

Анализ на доходите на юридически лица. Анализ на фирма "Х"

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури...
dannyboy
0 0