Материали 31-40 от 136

Корпоративната сигурност във фирма и защита от кражба на автомобили под наем 12 стр.

Корпоративната сигурност във фирма и защита от кражба на автомобили под наем

Обект на настоящото изследване ще бъдат автомобилите под наем, тъй като в последните години се наблюдава рязко увеличение на броя български граждани и корпорации, които се нуждаят от автомобили за определен период от време...
lubega
0 0
Отчитане прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирма 16 стр.

Отчитане прогнозиране и анализ на паричните потоци във фирма

Анализът на паричните потоци на предприятието е може би една от най-разпространената система за конкретен финансово-стопански анализ, които заедно с останалите елементи и компоненти на ФСА имат роля за създаването на оптимални условия...
gecata_maina
0 0
Представяне на фирма 23 стр.

Представяне на фирма

“Меркуриус” е регистрирана през 1991 г. с основен предмет на дейност внос и търговия с луксозни рекламни материали и сувенири. В периода от 1991 г. до 1995 г. компанията развива дейност предимно на територията на София...
daniche90
0 0
Представяне на фирма за готови храни и салати 35 стр.

Представяне на фирма за готови храни и салати

Фирмата е създадена през 1990 г. Днес е утвърдена търговска марка на производител, предлагащ голямо разнообразие от салати, кулинарни изделия, готови храни, полуфабрикати и сандвичи...
ndoe
0 0
Управление на смесени фирми 13 стр.

Управление на смесени фирми

В съвременните условия на разширяване и разнообразяване на формите на международните икономически отношения отделните участници в стопанския живот реализират своите цели на основата на интернационализацията...
messi
0 0
Проект по сливане и придобиване на фирма 22 стр.

Проект по сливане и придобиване на фирма

Сливанията и поглъщанията, като процеси характерни за съвременния бизнес, са започнали своето развитие още XX-ти век. Поради тази причина, те се изследват теоретично, правят се съответните анализи, оценяват се в практически план за това време...
cblock
0 0
Анализ на външната среда на фирма 18 стр.

Анализ на външната среда на фирма

Всяка фирма се създава и развива своята дейност при определени външни условия, които определят насоките в нейното поведение и дейността й до голяма степен е резултат от въздействието на тези външни условия...
lubega
0 0
Конкурентоспособност на фирма 7 стр.

Конкурентоспособност на фирма

Фирмата е oснoвана през 2003 г. в гр. Сoфия. Тя е представител на нoвoтo пoкoление фирми в стрoителния бранш, с oснoвен предмет на дейнoст разрабoтване, внедряване и изпълнение на стрoителни технoлoгии, прoизвoдствo на стрoителни елементи и материали...
lubega
0 0