Материали 1-10 от 10

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ 94 стр.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И СТРУКТУРИРАНЕТО Й В ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ

Целта на социалната политика и политиката за заетост на ЕС е насърчаване на заетостта, по-добър живот и условия на труд, адекватно равнище на социална защита, социален диалог, развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на постоянно високо ниво на зае
messi
0 0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ И Р ИТАЛИЯ 103 стр.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА Р. БЪЛГАРИЯ И Р. ИТАЛИЯ

ЕС поставя основите на интегрирана социална политика още със сключването на Договора за ЕИО през 1957г., в който са очертани основните цели на Европейската Общност с оглед на осигуряването на икономически и социален прогрес и постигането на високо равнище
messi
0 0 0
Национална конкурентноспособност на страните от ЕС ефекти от Лисабонската стратегия 109 стр.

Национална конкурентноспособност на страните от ЕС –ефекти от Лисабонската стратегия

През март 2000г. европейските лидери поставиха пред ЕС целта до 2010 г. да се превърне в “най-динамичната и конкурентноспособна икономика в света, основана на знанието, способна да поддържа устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места, п
messi
0 0 0
Интервю за работа Основни етапи и документи 14 стр.

„Интервю за работа. Основни етапи и документи.”

Интервюто за работа е процедура с предварително подготвени правила, която неминуемо присъства в професионалното развитие на съвременния човек и фирма.
messi
0 0 0
Архетиповете на Юнг и теорията за базисната личност при определяне на националния характер 9 стр.

Архетиповете на Юнг и теорията за „базисната личност” при определяне на националния характер

Психологията (от гръцки: ψυχή — душа, дух, пеперуда, λόγος — наука) е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и поведението на хора или животни
messi
0 0 0