Материали 1-10 от 1335

Курсова работа - Бизнес информационни системи 2 стр.

Курсова работа - Бизнес информационни системи

Бизнес информационни системи. Управлението е въздействие върху системата а в нашия случай в бизнесауправление към човек най тежкото въздействие което има задължителенхарактер и е принудително.
lazarkov98
0 1
Курсова работа - Информационни системи 9 стр.

Курсова работа - Информационни системи

Информационно търсеща система .Това са системи, които се използват за обработка на документална и фактологическа информация. Оттук идва и разделянето на ИТС - документална ИТС и фактологическа ИТС.
lazarkov98
0 0
Курсова работа - Мобилни технологии 8 стр.

Курсова работа - Мобилни технологии

Мобилната технология е технологията, използвана за клетъчнакомуникация. Съвременният свят е немислим без мобилните комуникации, като мобилнителефони, GPS устройства за навигация и други.
lazarkov98
0 0
Оценка на факторите за развитие на промишлеността в област Кюстендил 16 стр.

Оценка на факторите за развитие на промишлеността в област Кюстендил

Промишлеността се характеризира с редица особености. Тя е продължител на занаядчийското производство. Развива се с висока степен на интензивност и доходност.
messi
0 0
Обезлюдяване на селата-български феномен или световна тенденция 12 стр.

„Обезлюдяване на селата-български феномен или световна тенденция“

Началото на края на българското село започва още през 1950-те, когато в резултат от кооперирането животът на село става непоносим. Хиляда села изчезват от картата на България.
messi
0 0