Материали 1-10 от 2

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление 19 стр.

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление

Проблемът за личността на престъпника винаги е вълнувала както теоретици, така и практици. Интересът към нейното изследване се появява много отдавна, но и до днес няма единно разбиране за престъпната личност. Това е проблем, в който се вплита сложен...
ivan40
0 4
Личността на престъпника 11 стр.

Личността на престъпника

Тясната обвързаност на индивида с характеристиките на обществото, в което живее, усвояването и възпроизвеждането на тези характеристики го превръщат в личност. По тази логика човекът като личност, а не само като човешки организъм...
dannyboy
15 1