Материали 1-10 от 9

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление 19 стр.

Криминалистическо значение на психологическия профил на неизвестен извършител на престъпление

Проблемът за личността на престъпника винаги е вълнувала както теоретици, така и практици. Интересът към нейното изследване се появява много отдавна, но и до днес няма единно разбиране за престъпната личност. Това е проблем, в който се вплита сложен...
ivan40
0 4
Личността на престъпника 11 стр.

Личността на престъпника

Тясната обвързаност на индивида с характеристиките на обществото, в което живее, усвояването и възпроизвеждането на тези характеристики го превръщат в личност. По тази логика човекът като личност, а не само като човешки организъм...
dannyboy
15 1
Превенция на детската престъпност 6 стр.

Превенция на детската престъпност

Криминологията е учение за престъпността.Доминиращо е мнението, че криминологията е наука за престъпността, като сложно и многообразно масово явление. В съвременното общество това е наука за престъпността и превенцията срещу нея...
ivan40
7 1
Тероризъм и корпоративна сигурност 34 стр.

Тероризъм и корпоративна сигурност

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
mOn
18 2
Криминалистика 22 стр.

Криминалистика

Криминалистиката възниква като самостоятелна наука в края на 19в. Произхожда от науката за наказателния процес. Основоположници на криминалистиката са представители от различни държави – франция, австрия, германия и др. Алфонс Бертальон....
mOn
12 0
Тероризъм и корпоративна сигурност 34 стр.

Тероризъм и корпоративна сигурност

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
Simonsita
43 7