Материали 1-10 от 3

Акредитив същност страни Видове акредитиви Договор за откриване на акредитив Плащане Възражения на банката 11 стр.

Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката

Парите и плащането в брой възникват в дълбока древност и са функция от необходимостта от установяване на единно платежно средство и мярка на стойност при размяната на благата. За пари и плащане обаче може да се говори едва след образуването на първите...
rusev02
0 0