Материали 1-10 от 15

Мотивирането в управлението на организации за социална работа 26 стр.

Мотивирането в управлението на организации за социална работа

Големият, сложен и вълнуващ проблем за мотивацията намира малко по-конкретно изражение в сферата на управлението. Това е така, защото в тази сфера се интересуваме от организационното битие на човека, от измерението му на трудещ се и следователно от...
nerven
0 0
Мотивацията в системата за управление на човешките ресурси 28 стр.

Мотивацията в системата за управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението. В най-общата му интерпретация то се свежда до управление на хората в трудовия процес, за да се постигнат целите, които поставя организацията ...
mOn
1 0
Подбор на персонала 31 стр.

Подбор на персонала

Професионалният подбор произхожда главно от необходимостта за подходящи кадри в професии, които поставят по–високи изисквания относно физическите и интелектуалните качества, психическо натоварване и здравословно състояние...
ndoe
0 0
Екипи в организациите 43 стр.

Екипи в организациите

Управлението на екипи като форма за организация на работата в организацията е един от актуалните и значими проблеми в мениджмънта. През последните 10–15 години интересът към екипите в специализираната литература по мениджмънт нараства...
messi
0 0