Материали 1-10 от 164

Условията на физическа социална и икономическа изолация породени от пандемията от COVID-19 0 стр. очаква одобрение

Условията на физическа, социална и икономическа изолация, породени от пандемията от COVID-19

За преодоляване на страха от заразяване с COVID-19 сред потребителите, спортните организации биха могли да предложат модифицирани услуги/спортни занимания в ограничен брой хора (индивидуални тренировки или тренировките да включват 4-6 човека).
desi8401
0 0
Теории за лидерство 5 стр.

Теории за лидерство

Един от първите модели за лидерство е свързан с качествата, които правят един лидер успешен и ефективен и тъй като "качества", "характеристики" и "черти" на ледера са сходни понятия, в литературата тез
daniche90
0 0
Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес 28 стр.

Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес

Подходът за осигуряване на продуктивността, чрез ефективно управление на рутинните операции в устойчива организационна структура, не е в състояние да отговори на изискванията в среда с висока степен на неопределеност...
ndoe
0 0
Креативност на лидерските екипи 8 стр.

Креативност на лидерските екипи

За мен акто лидер на екипа е важно както работата да бъде свършена отговорно, прецизна и ачествено в нужните ни сроково, но така също и да не се натоварва емоционално екипа, тоест и личната удовлетвореност и мотивираност...
aronn
0 0
Специалист или мениджър 6 стр.

Специалист или мениджър?

Управленската работа не донесла никакво удовлетворение на Скот Адамс, който работи в бързо развиващата се компания New Systems Inc., разположена в Канзас сити, от момента на нейното създаване, т.е. от ноември 1994 г....
cblock
0 0
Международен финансов мениджмънт 9 стр.

Международен финансов мениджмънт

Сливанията и поглъщанията, като бизнес феномен, се зараждат, формират и развиват в границите на 20 век. Поради тази причина те се изследват теоретично и се анализират, оценяват в практически план за това време...
lubega
0 0