Материали 1-10 от 13

Разработване и валидиране на hplc метод за определяне на сертралин и неговите три не хирални примеси 11 стр.

Разработване и валидиране на hplc метод за определяне на сертралин и неговите три не хирални примеси

Разделяне на сертралинът от неговите примеси чрез високоефективна течна хроматография. Методът е разработен за рутинен анализ в качествения контрол на лекарствени средства ....
admin
26 2
Неопределеност на бюджет за краен анализ на фармацевтичен продукт базиращ се на RP-HPLC 12 стр.

Неопределеност на бюджет за краен анализ на фармацевтичен продукт, базиращ се на RP-HPLC

Определянето на специфичните граници за съдържание на активното вещество във фармацевтичните продукти е най-важната характеристика, както за бъдещата му употреба, така и за защита на потребителите....
admin
7 0