Материали 1-10 от 8

Играта при овладяване на математически представи 9 стр.

Играта при овладяване на математически представи

Математическа теория за играта отговаря на обществената потребност да се подложат социалните конфликтни ситуации на количествен анализ с помощта на собствени математически модели...
ivan40
5 2
Модел на Блек-Шолс 4 стр.

Модел на Блек-Шолс

Цената на опцията не зависи от очакваната възвръщаемост от акцията. Тази информация в известен смисъл е включена във формулата, след като в нея се съдържа цената на акцията, която зависи от нейния риск и възвръщаемост....
admin
10 1
Теорема на Ремзи 9 стр.

Теорема на Ремзи

Нека са дадени два графа Г1 и Г2,които нямат изолирани върхове и два цвята – черен и бял. Под обобщено число на Ремзи R(Г1, Г2) разбираме най-малкото естествено число n ,за което при всяко 2-оцветяване в черен или бял цвят на всяко от ребрата на пълния..
gecata_maina
1 0