Материали 1-10 от 2

Земеделски земи и защитени територии в област Търговище 13 стр.

Земеделски земи и защитени територии в област Търговище

Територията на област Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и ниско-планинскирелеф, поради което и надморската височина варира от 150 до 690 метра....
ndoe
6 0