Материали 1-10 от 1

Моята индивидуална философия за мениджмънт на класа 9 стр.

Моята индивидуална философия за мениджмънт на класа

"Нашият клас" – всеки от нас е чувал и употребявал тези думи в различни ситуации, именно поради причината, че това е формална обществена единица, към която човек или чувства от самото начало, или с времето придобива принадлежност...
cblock
69 4