Материали 1-10 от 2

Лекции по политика и публична власт 16 стр.

Лекции по политика и публична власт

Процеса на глобализация в какви направления върви. Развитието на комуникациите през 21 век на средствата за превоз на пътници и товари, увеличаването на придвижването и намаляване на времето за предвижване все повече превръщат света в единен и цялостен...
cblock
0 0
Закона за енергийна ефективност и позиция на всеки гражданин при сформирането му 6 стр.

Закона за енергийна ефективност и позиция на всеки гражданин при сформирането му

Законът има за цел насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен фактор за повишаване конкурентно способността на икономиката....
admin
1 0