Материали 1-10 от 1

Азот и кислородсъдържащи съединения на азота 42 стр.

Азот и кислородсъдържащи съединения на азота

Пълно описание на физични и химични свойства на азота и неговите кислородсъдържащи съединения - оксиди и киселини. Реакции и реакционни услови, получаване и взаимодействия на съединенията.....
admin
62 2