Материали 1-10 от 41

Философска интерпретация на проблема за самоубийството 40 стр.

Философска интерпретация на проблема за самоубийството

Самоубийството е феномен, който се наблюдава само при нашия вид. Няма животно, което да е способно на такова деяние. Това е така, защото само ние сме до такава степен съзнателни, че можем да гледаме на себе си и на живота поотделно...
the_magicer
0 0
Дзен будизъм 10 стр.

Дзен будизъм

Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките- реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. След просветлението планините отново са планини и реките - реки...
lubega
0 0
БУНТЪТ НА МАСИТЕ ХОСЕ ОРТЕГА И- ГАСЕТ 8 стр.

БУНТЪТ НА МАСИТЕ ХОСЕ ОРТЕГА –И- ГАСЕТ

Ортега-и-Гасет създава цялостна доктрина, която засяга най-важния факт на съвременния свят. Този свят “изглежда възможно най-нещастният, който някога е съществувал: той чисто и просто се движи без посока....". Ние сме попили в себе си природата на м
messi
4 0
Защо самоличността не е важна 29 стр.

Защо самоличността не е важна

Можем да започнем с малко научна фантастика. Тук, на Земята, аз илизам в телепортатора. Като натисна едно копче, машината разрушава тялото ми, записвайки точното състояние на всички мои клетки. Информацията се предава по радиопът до Маркс, където друга
atanas_69
3 0
Оформяне на дзен будизма през епохата Тан 66 стр.

Оформяне на дзен будизма през епохата Тан

По думите на проф. Торчинов "проникването на будизма в Китай и формирането на собствена китайска будистка традиция е най-яркият в историята на китайската култура пример за междукултурно взаимодействие преди настъпването на новото време и началото на.
ivan40
1 1
Философия на езика 7 стр.

Философия на езика

Философията се стреми към интелектуално надеждни описания на най-основните и общи аспекти на реалността. Част от осигуряването на едно интелектуално надеждно описание е, очевидно, ние да проумеем собственото си място в реалността...
gecata_maina
4 0