Материали 1-10 от 8

Набиране и подбор на човешките ресурси 15 стр.

Набиране и подбор на човешките ресурси

Един от възможните изводи, последващи определянето на потребностите от човешки ресурси е, че в организацията е необходимо попълване на свободни работни места. Набирането на кандидати е първата част от процеса на попълване на вакатното място...
admin
17 2
Управление на екипи 16 стр.

Управление на екипи

Управлението на екипи е важна част от управлението и функционирането на една фирма или организация. То е по- особен проблем, тъй като негов обект са хора – хората, които са обединени в работни екипи за постигане на определени цели...
admin
15 1
Програма за подбор на персонал 21 стр.

Програма за подбор на персонал

По своята същност набирането на персонал може да се дефинира като относително обособена дейност по управление на човешките ресурси, чрез която организацията установява своите потребности от нови служители, търси и привлича хора за заемане на...
admin
11 3