Материали 1-10 от 510

Адсорбционна хроматография 9 стр.

Адсорбционна хроматография

По механизъм на разделянето и по техника на изпълнение хроматографският метод включва различни варианти. Това многообразие дава богатите възможности за решаване на разнообразни и сложни аналитични проблеми, също така и за провеждане и на...
mOn
7 0