Материали 81-90 от 510

Горива нефт природен газ и др 22 стр.

Горива: нефт, природен газ и др.

Природният газ е смес от въглеводородните газове метан, етан и пропан, като метанът достига до над 95% от сместа. Това довежда и до широката употреба именно на думата "метан", която повечето хора отъждествяват с горивото природен газ.
loli
21 2
Група на индола 7 стр.

Група на индола

Бензофуран, бензотиофен и индол са представители на кондензираните с бензеново ядро петатомни хетероцикли с един хетероатом и по електронен строеж са аналози на нафталена
dannyboy
8 0
Група на индола 7 стр.

Група на индола

Индолът е най-важният от тях, тъй като многобройни негови производни са наме-рени в природата (хормони, алкалоиди, багрила и др.) или са синтетични лекарст- вени вещества.
messi
0 0
Динамика на хранителните за растенията вещества в почвата и фактори определящи почвеното плодородие 11 стр.

Динамика на хранителните за растенията вещества в почвата и фактори определящи почвеното плодородие

Почвеното плодородие е свойството на почвата да осигурява растенията с всички необходими условия (хранителни вещества, вода, въздух, топлина и др.) за техния растеж и развитие. Почвообразуването по своята същност е биологичен процес, в който...
ivan40
6 1