Материали 1-10 от 20

Химична връзка 18 стр.

Химична връзка

Атомът на флуора има един единичен електрон в 2р подслоя. Образуването на молекула флуор става чрез обща електронна двойка, образувана от единичните електрони на флуорните атоми и може да се представи по следния начин...
silviQ
0 0
Химична връзка 18 стр.

Химична връзка

Атомът на флуора има един единичен електрон в 2р подслоя. Образуването на молекула флуор става чрез обща електронна двойка, образувана от единичните електрони на флуорните атоми и може да се представи по следния начин...
aronn
0 0
Степен на окисление Окислително-редукционни процеси Електролиза 3 стр.

Степен на окисление. Окислително-редукционни процеси. Електролиза.

Окислително-редукционни процеси и изравняване, степени на окисление, електролиза (в стопилки на соли и водни разтвори на соли), ред на относителната активност на металите (РОАМ), ред на относителната активност на анионите (РОАА), място на водорода...
gecata_maina
20 2