Материали 1-10 от 4

Синтез на нови цинамоиламиди на алифатни полиамини със сяросъдържаща аминокарбоксилна киселина и определяне на тяхната антиоксидантна активност 50 стр.

Синтез на нови цинамоиламиди на алифатни полиамини със сяросъдържаща аминокарбоксилна киселина и определяне на тяхната антиоксидантна активност

Целта на настоящата дипломна работа е да бъдат свързани антиоксидантите хидроксицинамоил-полиаминни амиди с неприродната бензотиофен съдържаща аминокиселина, с оглед изучаване на антиоксидантните свойства на новосинтезираните амиди...
messi
2 0
Изследване на връзката структурата и микробиологичното действие на серия амиди на хидроксиканелените киселини 25 стр.

Изследване на връзката, структурата и микробиологичното действие на серия амиди на хидроксиканелените киселини

Рационалният подход в търсенето на нови съединения, притежаващи определена биологична активност, включва като неотменим елемент и теоретични изследвания, в които да бъде оценена ролята на всеки структурен елемент в целевите съединения...
ndoe
1 0
Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда 39 стр.

Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда

В хода на изучаването на различни явления и събития природните науки се нуждаят от модели. Моделът дава връзката между абстрактните теории и изпълнението на конкретни експерименти. той помага да бъдат направени прогнози...
nerven
2 0
Литературен обзор за особености на технологията и екипировката при горещо обемно щамповане на медни сплави 26 стр.

Литературен обзор за особености на технологията и екипировката при горещо обемно щамповане на медни сплави.

1. Литературен обзор за особености на технологията и екипировката при горещо обемно щамповане на медни сплави. 1.1 Видове медни сплави обработвани чрез пластична деформация и
loli
13 0