Материали 1-10 от 3

Конспект по неорганична химия 7 стр.

Конспект по неорганична химия

Курсът цели да запознае студентите с химията на елементите и най-важните им съединения, разпространението и методите на получаването им. Свойствата на елементите се разглеждат във връзка с мястото им в периодичната система и на основата на общите...
nerven
0 0