Материали 1-10 от 52

Алкини Хомоложен ред и изомерия 8 стр.

Алкини. Хомоложен ред и изомерия

Алкините са ненаситени въглеводороди, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкени и четири по-малко от съответните алкани. Образуват хомоложен ред с формула СnH2n-2, където n е броя на въглеродните атоми във веригата....
silviQ
11 2
Теория на Брьонстед и Лоури за киселините и основите Дисоциация на водата Йонно произведение на водата Водороден показател 5 стр.

Теория на Брьонстед и Лоури за киселините и основите. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател.

Отнася се до ворородния показател и йонното произведение на водата и специално развита според критериите на медицинските университети в България...
ivan40
43 1
Смоли 6 стр.

Смоли

Карбанит формалдехидните смоли се използват за производство на слоести материали, които за разлика от тези получени от фенол формалдехидните смоли, могат да се оцветяват в светли тонове.
ivan40
1 0